Proběhlo školení nových řidičů

Proběhlo školení nových řidičů

Z důvodu nedostačujících pracovních sil přibrala naše společnost nové řidiče. Společně s novými kolegy jsme v týdnu od 15. dubna 2019 absolvovali školení, které obsahovalo informace o bezpečnosti práce, chování při nehodách, práci na letištích, vyplňování výkazů týkajících se výkonu práce a tak podobně. Vzhledem k tomu, že se permanentně jezdí a zaměstnanci jsou stále rozptýleni v různých částech Evropy, bylo školení výbornou příležitostí pro stmelení kolektivu a utužení pracovních vztahů.

Firma T-log je splňuje požadavky Definice rodinného podnikání schválené Usnesením vlády č. 535 ze dne 11. 5. 2020, a pro zápis do Registru rodinných podniků ČR vedený Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na www.businessinfo.cz

logo_rodinny_podnik1

Kontaktujte nás

  • T-Log s.r.o.
    Srázná 5115/1
    586 01 Jihlava
  • +420 775 996 099
  • toman@t-log.cz

Copyright T-Log © 2021. All Rights Reserved. Tvorba webu: Zdeněk Beránek |DG|